Giỏ hàng

Huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,6

 

Huấn luyện An toàn lao động nhóm 1

   

  (Nhóm 1 – Người làm công tác quản lý‎)

  Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định) bao gồm:

  a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

  c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

  - Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  - Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

   

  Huấn luyện An toàn lao động nhóm 2

    

   (Nhóm 2 – Cán bộ chuyên trách về An toàn lao động‎)

   I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

   Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

   II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

   a) Phần kiến thức chung:

   - Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

   - Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

   - Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

   b) Phần kiến thức chuyên ngành:

   - Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

   - Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

    

   Huấn luyện An toàn lao động nhóm 3

     

    (Nhóm 3 – Người làm công tác nghiêm ngặt, nguy hiểm‎)

    I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

    Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

    II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

    a) Phần kiến thức chung: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

    b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành:

    - Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

    - Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

    - Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

    - Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

    Huấn luyện An toàn lao động nhóm 4

      

     (Nhóm 4 – Người lao động làm mọi ngành nghề‎)

     I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

     Người lao động không thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

     II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

     a) Phần 1 huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

     b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

     Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

      

     Huấn luyện An toàn lao động nhóm 6

      Quý khách muốn tư vấn về dịch vụ hoặc có nhu cầu học nghiệp vụ huấn luyện an toàn , xin vui lòng liên hệ :

      

     Công ty CP Kiểm Định Huấn Luyện An Toàn Việt Nam

     0903.28.11.58 ( Đt, zalo )

     02473.098.345

     L7-30 Athena Fulland, khu Đô Thị Mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

     kiemdinh.itc@gmail.com

      

     0903.28.11.58